Projecten

Projecten

TN Slopen & Saneren heeft veel expertise en ervaring met het slopen of gedeeltelijk slopen van bouwwerken. Bekijk hier een deel van onze projecten om een indruk te krijgen van onze ervaring en werkwijze.

Projecten

Project sloop 70 woningen Burgum

In opdracht van een woningbouw vereniging slopen we op dit moment 70 woningen in Burgum.

Na de sloop worden er weer nieuwe woningen gebouwd.

Bouma panden te Sneek

In hartje Sneek ruimen we de voormalige Bouma panden in Sneek op, het is een complex werk midden in de stad, waarbij we overlast voor omwonenden en verkeer zo veel mogelijk ontlasten.

Sloopwerkzaamheden Lemmer

Slopen en afvoeren van 4 woningen in hartje Lemmer, na de sloop word hier een parkeergarage met winkels gebouwd

Sloopwerkzaamheden Orxmastate Menaldum

In Menaldum slopen we 2 grote delen van de Orxmastate, na de sloopwerkzaamheden zullen we het terrein ophogen met grond, de slooplijnen aanhelen met damwandprofielplaat en bestratingen aanleggen.

Totaalsloop school en gymzaal Kollum

In Kollum zijn wij momenteel bezig met de totaalsloop van een school en gymzaal.

Vooraf hebben we het asbest verwijderd en het pand leeg gestript, op de locatie zal een nieuwe school gebouwd worden.

Sloop voormalig school Heerenveen

TN slopen&saneren verzorgd de sloop van een voormalig school in Heerenveen.

Asbestsanering en sloop van 2 Loodsen in Harlingen

TN slopen&saneren verzorgd de sloop van een twee opslagloodsen in Harlingen.

Brandschade Amsterdam

Na een grote brand in Amsterdam zijn wij gevraagd de kavel vakkundig te slopen en alle restanten af te voeren.

Sloopproject Hilversum

Na eerst al het asbest zorgvulding te hebben verwijderd, kon de sloop van de woning met 3 schuren beginnen.

Project Hoevelaken

Ook voor kleine sloopprojecten zoals het inpandig slopen van een boerderij bent u bij ons op het juiste adres.

Copyright  TN Slopen & Saneren - 2019