Projecten

Projecten

TN Slopen & Saneren heeft veel expertise en ervaring met het slopen of gedeeltelijk slopen van bouwwerken. Bekijk hier een deel van onze projecten om een indruk te krijgen van onze ervaring en werkwijze.

Projecten

Sloopproject nieuwbouw Groningen

Een prachtig binnenstedelijk project in Groningen. De hal wijkt voor nieuwbouw.

Project Nieuwehorne

Totaalsloop oud winkelpand met magazijn en werkplaats.

Asbestsanering en sloop Creil

Na een zorgvuldige asbestsanering moest deze woning in Creil wijken voor nieuwbouw.

Sloop intern bedrijfspand Zoetermeer

TN slopen&saneren verzorgd de interne sloop van een bedrijfspand in Zoetermeer. De eerste start is gemaakt.

Voortgang sloop Suwâld

voortgang sloop Suwâld.

Sloop boerderij en loods Warren Suwâld

Er is gestart met de sloop van de loods en de oude woonboerderij in Suwâld.

Deze moeten wijken voor de uitbreiding van het agrarische bedrijf.

Methamorfose 2de Oosterkade & Leeuwarderweg te Sneek

TN Slopen en Saneren is gestart met de asbestverwijdering aan de 2e Oosterkade & Leeuwarderweg in Sneek. De staat van de panden is de laatste tijd behoorlijk achteruitgegaan. Na divers stut- en stempelwerk is het directe gevaar inmiddels verholpen. Om in de toekomst problemen te voorkomen is de planning van de asbestverwijdering naar voren getrokken. Na de Bouwvak, circa september 2017, zullen naar alle waarschijnlijkheid de panden worden gesloopt.

Nieuwe vrachtwagen TN slopen en saneren

Sinds afgelopen zomer is de nieuwe Volvo vrachtwagen in dienst genomen. Inmiddels heeft deze vrachtwagen, in het thema van TN slopen en saneren, deelgenomen aan meerdere projecten. Het is hierom een belangrijke versterking bij de sloop- en saneringswerkzaamheden. Het aan- en afvoeren van materialen, het transporteren van puin en het ondersteunen van algemene sloopwerkzaamheden maakt dat deze vrachtwagen een krachtige hulp is bij de werkzaamheden van TN slopen en saneren.

Portiekwoningen aan de Wederik te Heerenveen

TN Slopen en Saneren is gestart met de sloop van de portiekwoningen aan de Wederik te Heerenveen. De komende weken gaan alle portiekwoningen tegen de vlakte. Het aanwezige asbest wordt uit de woningen verwijderd, de kozijnen en dakpannen worden afgevoerd. Volgend jaar start men met de bouw van nieuwe woningen.

Boorwerk Tesselschadestraat 7 Leeuwarden

TN Slopen & Saneren heeft boorwerk uitgevoerd te Tesselschadestraat 7 in Leeuwarden.

Copyright  TN Slopen & Saneren - 2019