Werkwijze

Werkwijze

Bij TN Slopen & Saneren begint ieder project met het opstellen van een goed doordacht projectplan. Zo weet iedereen vooraf exact welke werkzaamheden er worden uitgevoerd. Naast de sloop en afvoer van materialen onderzoeken onze experts vooraf ook welke materialen voor hergebruik geschikt zijn. We bekijken welke maatregelen gewenst zijn om de overlast te beperken voor omwonenden en welke veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen.


Wij leveren voor alle projecten van totaalpakket. Denk hierbij aan:

  • Het afsluiten van NUTS-voorzieningen;
  • Het laten verrichten van (bodem)onderzoeken;
  • Het verzorgen van de meldingen;
  • Het informeren van betrokkenen;
  • Het bouwrijp opleveren van het perceel.

 
Klanten waarderen onze duidelijke werkwijze
U ziet het: wij verzorgen voor u het hele proces. Ook de communicatie met alle betrokken partijen nemen we serieus. Juist en tijdig informeren zorgt voor begrip bij partijen onderling en levert een positieve bijdrage aan een succesvolle oplevering. Onze klanten waarderen onze transparante werkwijze.

Copyright  TN Slopen & Saneren - 2019