Projecten

Projecten

TN Slopen & Saneren heeft veel expertise en ervaring met het slopen of gedeeltelijk slopen van bouwwerken. Bekijk hier een deel van onze projecten om een indruk te krijgen van onze ervaring en werkwijze.

Projecten

Interne renovatiesloop en asbestsanering Hof van Sonoy Alkmaar

Van de week hebben we de laatste hand gelegd aan de renovatie sloop en asbestsanering van het monumentale pand in de binnen stad van Alkmaar. In opdracht en volle tevredenheid van de Segesta groep hebben wij het asbest uit en op het pand gesaneerd. Tevens hebben wij in samenwerking met Rietdekkersbedrijf E Hoekstra de complete dakrenovatie uitgevoerd. Gaarne weg het project hebben wij de interne sloop ook op ons genomen. In het monumentale pand komen 15 appartementen, 1 restaurant en 4 BOG units.

De Melkfabriek Burgummerdaam te Burgum

Door de Stichting “de Molkfabryk”  wordt er nieuw leven geblazen in de oude Frico fabriek aan de rand van Burgum. Met zijn unieke locatie is dit een uitgelezen plek voor herbestemming. Aan de voorzijde willen ze een warme huiskamer creëren. In de vorm van een grand café. Verder komt er ruimte voor een theater- congreszaal, dansvloer en poppodium. Ook komen er flexibele werkplekken voor startende ondernemers en kantoorruimtes. De Stichting heeft TN Slopen en Saneren opdracht gegeven om op 2 plaatsen in het pand het asbest te verwijderen. Hiermee zijn wij inmiddels gestart en is de sanering in volle gang.
 

Project sloop 70 woningen Burgum

In opdracht van een woningbouw vereniging slopen we op dit moment 70 woningen in Burgum.

Na de sloop worden er weer nieuwe woningen gebouwd.

Bouma panden te Sneek

In hartje Sneek ruimen we de voormalige Bouma panden in Sneek op, het is een complex werk midden in de stad, waarbij we overlast voor omwonenden en verkeer zo veel mogelijk ontlasten.

Sloopwerkzaamheden Lemmer

Slopen en afvoeren van 4 woningen in hartje Lemmer, na de sloop word hier een parkeergarage met winkels gebouwd

Sloopwerkzaamheden Orxmastate Menaldum

In Menaldum slopen we 2 grote delen van de Orxmastate, na de sloopwerkzaamheden zullen we het terrein ophogen met grond, de slooplijnen aanhelen met damwandprofielplaat en bestratingen aanleggen.

Totaalsloop school en gymzaal Kollum

In Kollum zijn wij momenteel bezig met de totaalsloop van een school en gymzaal.

Vooraf hebben we het asbest verwijderd en het pand leeg gestript, op de locatie zal een nieuwe school gebouwd worden.

Sloop voormalig school Heerenveen

TN slopen&saneren verzorgd de sloop van een voormalig school in Heerenveen.

Asbestsanering en sloop van 2 Loodsen in Harlingen

TN slopen&saneren verzorgd de sloop van een twee opslagloodsen in Harlingen.

Brandschade Amsterdam

Na een grote brand in Amsterdam zijn wij gevraagd de kavel vakkundig te slopen en alle restanten af te voeren.

Copyright  TN Slopen & Saneren - 2019